Voor Nederlands, Frans en Duits, scroll naar beneden

 

Dit jaar geven we je de mogelijkheid om een ​​plant cadeau te doen aan je dierbaren voor Valentijnsdag. We brengen je liefdesboodschap over op een handgeschreven kaartje dat we bij het pakket voegen. Je kunt ons vertellen wat we moeten schrijven in het commentaargedeelte van je bestelling.

Omdat levering op maandag in heel Europa lastig zou zijn en we niet willen dat planten in het weekend in een DPD-magazijn staan, kun je een van deze verzenddata kiezen (vermeld dit ook in de opmerking van je bestelling)

  • Maandag 07/02
  • Dinsdag 08/02
  • Woensdag 09/02 (alleen Benelux)
  • Maandag 14/02
  • Dinsdag 15/02
  • Woensdag 16/02 (alleen Benelux)

Je kunt gratis een bericht toevoegen aan alle planten die je koopt

De Monstera Variegata voorraad en de speciale Valentijnsdag batch van kleine Monstera Variegata, worden vrijgegeven op dinsdag 01/02, tussen 19 en 20 uur CET

We bieden lokale afhaling aan, maar begrijp alsjeblieft dat dit alleen bedoeld is als afhaling, we verzenden rechtstreeks vanuit onze kas en hebben geen fysieke winkel. Dus respecteer deze regel, om verzekerings- en covid-redenen kunnen we klanten gewoon niet door de kas laten rennen om planten te kopen 😉

Francais

Cette année, nous vous offrons la mogelijkheid d'offrir une plante à vos proches pour la Saint-Valentin. Nous transmettrons votre message d'amour sur une carte manuscrite que nous ajouterons au colis. U kunt een ander commentaar geven dan het commentaar van de sectie van het votre commande.

Comme la livraison le luundi dans toute l'Europe serait délicate et que nous ne souhaitons pas que les plantes restent dans un entrepôt DPD le week-end ( Benelux-uniek)
Lundi 14/02
mardi 15/02
Mercredi 16/02 (Benelux-uniek)


Vous pouvez ajouter un message gratuitement à toutes les plantes que vous achetez

Le stock de Monstera Variegata en veel spécial Saint-Valentin de petits Monstera Variegata, sortiront le mardi 01/02, entre 19h et 20h CET

Nous proposons un ramassage local, meer informatie over de simpelere massage, nous expédions regie depuis notre serre et n'avons pas de magasin physique. Veuillez donc respecter cette règle, pour des raisons d'assurance et de covid, nous ne pouvons tout simplement pas laisser les clients courir autour de la serre pour acheter des plantes 😉

 

Nederlands 

Dit jaar geven we de mogelijkheid om een ​​plant cadeau te doen aan je dierbaren voor Valentijnsdag. We brengen je liefdesboodschap over op een handgeschreven kaartje dat we bij het pakket voegen. je kan ons laten weten wat er juist op het kaartje moet in het opmerkingenveld van uw bestelling.

Aangezien we niet willen dat planten in het weekend in een DPD-magazijn blijven staan, kan je een van deze verzenddata kiezen ( vermeld dit ook in de kennisgeving van uw bestelling)

maandag 07/02
dinsdag 08/02
Woensdag 09/02 (alleen Benelux)
maandag 14/02
dinsdag 15 /02
Woensdag 16/02 (alleen Benelux)
Je kunt gratis een bericht toevoegen aan alle planten die je koopt

De Monstera Variegata-voorraad en de speciale Valentijnsdagbatch van kleine Monstera Variegata, worden gedragen op dinsdag 01/02, tussen 19 en 20 uur CET
<46>We bieden lokale afhaling aan, maar deze is alleen bedoeld als afhaling, we verzenden rechtstreeks vanuit onze kas en hebben geen winkel.Om verzekerings- en covid-redenen kunnen we klanten gewoon niet door de kas laten rennen om planten te kopen 😉

Duits 

Dieses Jahr geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Liebsten zum Valentinstag eine Pflanze zu schenken Ihre Liebesbotschaft übermitteln wir auf einer handgeschriebenen Karte, die wir dem Paket beilegen. Sie können uns im Kommentarbereich Ihrer Bestellung mitteilen, was wir schreiben sollen.

Da die Lieferung am Montag in Ganz Europa schwierig wäre und wir nicht möchten, dass Pflanzen über das Wochenende in einem DPD-lagere dieser Versandtermine auswählen (bitte geben Sie sterft auch im Kommentar Ihrer Bestellung an).

Montag 07.02
Dienstag 08.02
Mittwoch 02.09. (nur Benelux)
Montag 14.02
Dienstag 15.02
Mittwoch 16.02. (nur Benelux)
Sie können allen Pflanzen, die Sie kaufen, kostenlos eine Nachricht hinzufügen

Der Vorrat an Monstera Variegata en die spezielle Valentinstagscharge kleiner Monstera Variegata werden am Dienstag, den 01.02., 20 zwischen 19 en Uhr MEZ veröffentlicht

Wir bieten Abholung vor Ort an, aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies nur als Abholung gedacht ist, wir versenden direkt aus unserem Gewächshaus und haben kein Ladengeschäft. Bitte respektieren Sie diese Regel, aus Versicherungs- und Covid-Gründen können wir einfach nicht zulassen, dass Kunden im Gewächshaus herumlaufen, um Pflanzen zu kaufen 😉

 

.